جادّه امنیت لبنان فوتبال اطلاعیه دستگیری

جادّه: امنیت لبنان فوتبال اطلاعیه دستگیری تروریستی گروه تروریستی گروه تروریستی داعش

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی را کم کردن خواهد داد ، رعد و برق&quot، گرمایش جهانی وقوع &quot

 تحقیقات تازه نشان می‌دهد بروز رعد وبرق تا 15 درصد کم کردن پیدا خواهد کرد آیا که با زیاد کردن “گرمایش جهانی” تا سال 2100 دمای هوا احتمالا تا پنج درجه سانتی

را کم کردن خواهد داد ، رعد و برق&quot، گرمایش جهانی وقوع &quot

گرمایش جهانی وقوع "رعد و برق" را کم کردن خواهد داد

عبارات مهم : طوفان

تحقیقات تازه نشان می دهد بروز رعد وبرق تا 15 درصد کم کردن پیدا خواهد کرد آیا که با زیاد کردن “گرمایش جهانی” تا سال 2100 دمای هوا احتمالا تا پنج درجه سانتیگراد زیاد کردن خواهد یافت.

به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، گرمایش جهانی توانایی محدود کردن یکی از قدرتمندترین پدیده های طبیعی را نیز دارد و ممکن است میزان وقوع رعد و برق در آینده را کم کردن دهد.

محققان دانشگاه ادینبرو اظهار کردند: زیاد کردن گازهای گلخانه ای تاثیر قابل توجهی روی “ابرهای طوفان زا” دارد.

را کم کردن خواهد داد ، رعد و برق&quot، گرمایش جهانی وقوع &quot

در بدترین حالت تغییرات آب و هوایی، دمای دنیا تا سال 2100 میلادی ممکن است به میزان 5 درجه سانتیگراد زیاد کردن یابد.

محققان با استفاده از یک روش جدید، محاسبه کرده اند که در چنین شرایطی، احتمال وقوع رعد و برق ناشی از “ابرهای طوفان زا” تا 15 درصد کم کردن خواهد یافت.

 تحقیقات تازه نشان می‌دهد بروز رعد وبرق تا 15 درصد کم کردن پیدا خواهد کرد آیا که با زیاد کردن “گرمایش جهانی” تا سال 2100 دمای هوا احتمالا تا پنج درجه سانتی

ممکن است از طریق یک رعد و برق، میلیاردها ولت الکتریسیته در آسمان جاری شود. محاسبات پیشین و سنتی راجع به شکل گیری این پدیده طبیعی براساس “ارتفاع ابرها” بوده است.

در این راستا دانشمندان دانشگاههای ادینبرو، لیدز و لانکستر رویکردی مبنی بر محاسبه حرکات ذرات کوچک یخ که در میان ابرها در حرکت هستند پیش گرفتند.

جریان الکتریکی این ذرات طی طوفان تخلیه شده است و منجر به وقوع رعد و برق می شوند.

را کم کردن خواهد داد ، رعد و برق&quot، گرمایش جهانی وقوع &quot

این تحقیقات نشان می دهد که زیاد کردن دما در سراسر دنیا باعث می شود که شرایط تشکیل کریستال های یخ سخت تر شود.

این یافته ها با مطالعات پیشین در مغایرت هست. مطالعات گذشته نشان داد، تغییرات آب و هوایی احتمال بروز این طوفان ها را زیاد کردن می دهد.

 تحقیقات تازه نشان می‌دهد بروز رعد وبرق تا 15 درصد کم کردن پیدا خواهد کرد آیا که با زیاد کردن “گرمایش جهانی” تا سال 2100 دمای هوا احتمالا تا پنج درجه سانتی

این مطالعه اعتبار آینده نگری های پیشین راجع به رعد و برق را زیر پرسش می برد و مشوق مطالعات زیاد اطراف تاثیرات تغییرات آب و هوایی روی یخ های موجود در ابرها و رعد و برق است.

دانشمندان بر این باورند که هر سال 1.4 میلیارد رعد و برق در سراسر دنیا اتفاق می افتد که این میزان تقریبا معادل روزانه 4 میلیون رعد و برق است.

را کم کردن خواهد داد ، رعد و برق&quot، گرمایش جهانی وقوع &quot

این مطالعه در مجله “تغییرات آب وهوایی طبیعت” انتشار یافته است.

واژه های کلیدی: طوفان | مطالعات | تغییرات آب و هوایی | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs