جادّه امنیت لبنان فوتبال اطلاعیه دستگیری

جادّه: امنیت لبنان فوتبال اطلاعیه دستگیری تروریستی گروه تروریستی گروه تروریستی داعش

گت بلاگز اخبار حوادث قاتل آتنا 2 زن ديگر را هم کشته‌ است

پدر آتنا سال‌ها بود که در خيابان پزشکان پارس‌آباد دست‌فروشي مي‌کرد و پوشاک مي‌فروخت. در اين ميان دختربچه هفت‌ساله‌اش گاهي همراه پدر مي‌شد تا به او کمک کند.&nbsp

قاتل آتنا 2 زن ديگر را هم کشته‌ است

قاتل آتنا 2 زن ديگر را هم کشته است

عبارات مهم : پرونده

پدر آتنا سال ها بود که در خيابان پزشکان پارس آباد دست فروشي مي کرد و پوشاک مي فروخت. در اين ميان دختربچه هفت ساله اش گاهي همراه پدر مي شد تا به او کمک کند.

شرق با این مقدمه نوشت: قاتل آتنا اصلاني، دختر پارس آبادي که به نحوه دلخراشي به وسيله مردي جوان به قتل رسيد، اعتراف کرده است با دو زن ديگر رابطه نامشروع داشته و آنها را به قتل رسانده است.

قاتل آتنا 2 زن ديگر را هم کشته‌ است

رئيس کل دادگستري استان اردبيل که دراين باره با ميزان گفت وگو کرده، راجع به قتل دو زن ديگر گفته که متهم در يکي از اين قتل ها قبلا بازداشت شده است بود ولی به دليل کافي نبودن مدارک آزاد شد که بعد از بازداشت در قتل آتنا اعتراف کرد قتلي که سال ٩١ به خاطرش بازداشت ولی آزاد شد را هم او انجام داده و به جز آن يک قتل ديگر هم در سال ٩٣ مرتکب شده است است ولی به دليل اينکه سال ها از قتل گذشته و در محل وقوع نيز ساخت و ساز انجام شده است هست، امکان کشف جسد وجود نداشته است.

وي در تشريح آخرين وضعيت پرونده قتل آتنا اصلاني گفت: درحال حاضر کيفرخواست «اسماعيل – ج» قاتل آتنا اصلاني نسبت به قتل بعد از تکميل تحقيقات در پارس آباد صادر شده است و تحقيقات براي بخش تجاوز به عنف در دادگاه کيفري يک استان در حال انجام است.

۲۹ خرداد ماه مصادف با بيست وچهارم ماه مبارک رمضان بعد از افطاري، خبري در خبر رسان تلگرام مبني بر گم شدن دختربچه هفت ساله به نام آتنا اصلاني در شهرستان پارس آباد منتشر شد.

پدر آتنا سال‌ها بود که در خيابان پزشکان پارس‌آباد دست‌فروشي مي‌کرد و پوشاک مي‌فروخت. در اين ميان دختربچه هفت‌ساله‌اش گاهي همراه پدر مي‌شد تا به او کمک کند.&nbsp

پدر آتنا سال ها بود که در خيابان پزشکان پارس آباد دست فروشي مي کرد و پوشاک مي فروخت. در اين ميان دختربچه هفت ساله اش گاهي همراه پدر مي شد تا به او کمک کند.

روز اتفاق هم آتنا کنار بساط پدرش بود. آن روز وقتي پدر مشغول گفت وگو با مشتري مي شود، آتنا آنجا را ترک مي كند و ديگر هرگز برنمي گردد. تلاش ها براي يافتن او ادامه داشت تا اينکه حدود ٢٠ روز بعد از اين اتفاق يعني ۱۹ تيرماه، پليس جسد او را در منزل مظنوني که بازداشت شده است بود، پيدا کرد.

متهم که از پنج روز بعد از دزديده شدن آتنا مورد بازجويي قرار داشت، جسد دختربچه را به طور ماهرانه اي در پارکينگ منزل خود جاسازي كرده بود. دادستان اردبيل همان روز از اعتراف متهم به قتل خبر داد و بر رسيدگي فوق العاده به اين پرونده تأکيد کرد.

قاتل آتنا 2 زن ديگر را هم کشته‌ است

پس از آن بود که پرونده با نظارت دادستان مرکز استان وارد روند تحقيقاتي شد. با حضور سه دکتر متخصص در پزشکي قانوني، کالبدشكافي و نمونه برداري انجام شد و به گفته عتباتي با وجود گذشت مدت طولاني از قتل، تيم پزشکي آثار آزار و اذيت جنسي را تأييد کرد.

با تأکيد رئيس دستگاه قضا مبني بر رسيدگي فوري به جنايت اخير پارس آباد مغان، کارها قضائي در اين زمينه شتاب بيشتري گرفت. اين پرونده درحال حاضر در دادگاه کيفري يک استان اردبيل در حال رسيدگي است و آن گونه که رئيس کل دادگستري اردبيل عنوان کرده است احتمالا تا ١٠ روز ديگر جلسه محاکمه قاتل آتنا، برگزار شود.

پدر آتنا سال‌ها بود که در خيابان پزشکان پارس‌آباد دست‌فروشي مي‌کرد و پوشاک مي‌فروخت. در اين ميان دختربچه هفت‌ساله‌اش گاهي همراه پدر مي‌شد تا به او کمک کند.&nbsp

حجت الاسلام والمسلمين قاصدي در گفت وگوي مشروح با خبرنگار ما با بيان اينکه درحال حاضر کيفرخواست «اسماعيل – ج» قاتل آتنا اصلاني نسبت به قتل بعد از تکميل تحقيقات در پارس آباد صادر شده است هست، به بخش هاي متفاوت اين پرونده اشاره کرد و گفت: يک بخش از اين پرونده مربوط به دزدی اموال و قتل اين کودک است که تحقيقاتش در بازپرسي صورت گرفته و کيفرخواست آن صادر شده است است.

قاتل آتنا 2 زن ديگر را هم کشته‌ است

وي در رابطه با آخرين وضعيت رسيدگي به بخش ديگر اين پرونده که به اتهام تجاوز به عنف تخصیص داده شده است دارد، تصريح کرد: بازپرس نمي توانست به اين بخش ورود کند و بايد اين اتهام براي انجام تحقيقات مستقيما در دادگاه مطرح مي شد، بنابراين اين بخش به همراه کيفرخواست صادرشده براي قتل، به دادگاه کيفري يک مرکز استان اردبيل فرستاد شد.

اين مقام قضائي خاطرنشان کرد: درحال حاضر اين بخش از پرونده در شعبه اول دادگاه کيفري يک استان اردبيل به ثبت رسيده تا تحقيقات آن مستقيما در دادگاه انجام شود. رئيس کل دادگستري استان اردبيل با اشاره به اينکه متهم درحال حاضر در زندان مرکزي اردبيل محبوس است و نگهداري مي شود، از گزینش وکيل تسخيري براي وي در راستاي توجه به قانون خبر داد و گفت: زماني که تحقيقات اين بخش از پرونده هم کامل شود، در اولين وقت دادگاه وقت رسيدگي را تعيين مي كند و محاکمه انجام خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمين قاصدي علت معطل شدن پرونده در دادگاه کيفري يک را درنظرگرفتن وقت براي تکميل تحقيقات بخش تجاوز به عنف اعلام کرد و افزود: دادگاه مي توانست براي آن بخشي که کيفرخواست صادر شده است وقت رسيدگي تعيين کند؛ ولی تحقيقات يک بخش ديگر از پرونده که مربوط به تجاوز به عنف است و جرم مستقل و جداگانه اي محسوب مي شود هنوز انجام نشده و دادسرا رأسا نمي توانست تحقيقات مقدماتي در اين زمينه را انجام دهد بنابراين بهتر است بعد از تکميل شدن اين بخش، وقت رسيدگي براي هر دو عنوان تعيين و جلسه دادگاه تشکيل شود تا به هر دو جرم با هم رسيدگي شود.

وي بُعد ديگر اين عنوان را هم مورد توجه قرار داد و تصريح کرد: در قانون براي تعيين وقت رسيدگي يک سري پرسشها بايد رعايت شود و بر اين اساس، وقت چندروزه اي در وقت ابلاغ به متهم داده مي شود تا او فرصتي براي دفاع داشته باشد که اين موارد قانوني بايد لحاظ شود، ولي احتمالا تا حداکثر ١٠ روز ديگر جلسه محاکمه برگزار مي شود.

رئيس کل دادگستري اردبيل در ادامه اين گفت وگو به روشنگري در رابطه با جنايت هاي ديگري که اين متهم انجام داده، پرداخت و اظهار کرد: اين شخص از مظنونان يکي از قتل هايي است که در سال ۹۱ رخ داده است.

در آن وقت خانمي با هويت «ع-غ» مفقود مي شود و با توجه به سرنخ هايي که وجود داشته، قاتل آتنا اصلاني، به اتهام آدم ربايي نسبت به اين زن دستگير مي شود و دو هفته در بازداشت به سر مي برد، ولي از آنجا که هيچ دليلي مبني بر اينکه اين زن به قتل رسيده به دست نمي آيد و اعلام مفقودي جرم محسوب نمي شود، احتمال داده شد به شهرستان يا کشور ديگري رفته، بنابراين اسماعيل با صدور قرار منع تعقيب آزاد مي شود.

اين مقام عالي قضائي گفت: اين فرد در جريان رسيدگي به پرونده قتل آتنا اصلاني و در تحقيقات مقدماتي اقرار کرد آن زن را نيز به لحاظ اينکه با هم ارتباطاتي داشتند، در سال ۹۱ به قتل رسانده و جسدش را مخفي کرده هست، منتها اينکه چه بلايي سر جسد آمده هست، هنوز مشخص نيست.

وي ادامه داد: با توجه به اقارير متهم و از آنجا که اقرار در بحث پرونده هاي کيفري طريقيت دارد و بايد براي کشف واقعيت استفاده شود، بازسازي صحنه براي کشف جسد انجام شد، ولي در مخفيگاه مورد ادعاي متهم اکنون ساخت وساز صورت گرفته و به منزل مسکوني تبديل شده است بنابراين جست وجو در اين بخش ها ممکن نشد تا واقعيت ماجرا معلوم شود.

حجت الاسلام والمسلمين قاصدي يادآور شد: در سال ۹۳ نيز جسدي کشف مي شود که قاتل آن نامشخص بود و در زماني که پرونده تشکيل شد اسماعيل – ج از مظنونان نبود. بعد از قتل آتنا و بررسي تحقيقات، خودروي قاتل مورد بازرسي قرار داده شد و داخلش برگه چکي که به نام آن زن بود، کشف شد که وي به اين قتل نيز اقرار و اعتراف کرد با اين زن نيز ارتباط غيرشرعي داشته و نهايتا او را به قتل رسانده است.

رئيس کل دادگستري استان اردبيل در ادامه در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه آيا اين دو پرونده نيز در اجراي حکم پرونده آتنا اصلاني تأثيرگذار خواهد بود يا خير؟ گفت: يقينا بي تأثير نخواهد بود، منتها اين پرونده ها تفکيک شده است و تحقيقات پيرامون دو پرونده قتل ديگر ادامه دارد.

اينکه اين پرونده ها با هم ادغام و تصميم واحدي گرفته شود يا خير؛ به اين بستگي دارد که نتيجه تحقيقات چه باشد، ولي درهر حال تصميم داريم پرونده آتنا اصلاني را تکميل كنيم و حکم را به مرحله اجرا برسانيم تا در مرحله اجرا براي ساير موارد تصميمات مورد نیاز اتخاذ شود.

وي راجع به اجراي حکم قاتل آتنا اصلاني نيز گفت: اين پرونده از دو بخش قتل و تجاوز تشکيل شده است است که مطابق قانون براي اتهام تجاوز مجازات اعدام و براي قتل قصاص بايد درنظر گرفته شود که اجراي قصاص به درخواست اولياي دم بستگي دارد.

اگر بحث قصاص مطرح باشد، اولياي دم بايد تفاضل ديه را پرداخت کنند، ولي اعدام وي با مسئله پرداخت تفاضل ديه مواجه نمي شود.

حجت الاسلام والمسلمين قاصدي در پايان اين گفت وگو با بيان اينکه در اجراي قانون تعارفي نداريم، خاطرنشان کرد: همان طور که وفق دستور رياست محترم قوه قضائيه و در جهت مطالبه جدي مردم سرعت و دقت را در اين پرونده در نظر داشتيم، در اجراي اين حکم نيز با قاطعيت عمل خواهيم کرد؛ منتها بايد مقررات قانوني حتما رعايت شود تا متهم به اشد مجازات قانوني برسد.

واژه های کلیدی: پرونده | دادگاه | حکم پرونده | پرونده قتل | تجاوز به عنف | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs