جادّه امنیت لبنان فوتبال اطلاعیه دستگیری

جادّه: امنیت لبنان فوتبال اطلاعیه دستگیری تروریستی گروه تروریستی گروه تروریستی داعش

گت بلاگز اخبار اجتماعی تصویرهای مربوط به قبض جریمه بدحجابی صحت ندارد / یک مقام انتظامی

در روزهای اخیر عکس‌هایی مربوط به قبض جریمه بدحجابی در شبکه های مجازی انتشار یافته است که این عنوان از اساس کذب است. 

تصویرهای مربوط به قبض جریمه بدحجابی صحت ندارد / یک مقام انتظامی

یک مقام انتظامی: تصویرهای مربوط به قبض جریمه بدحجابی صحت ندارد

عبارات مهم : انتشار

در روزهای اخیر تصویر هایی مربوط به قبض جریمه بدحجابی در شبکه های مجازی انتشار یافته است که این عنوان از اساس کذب هست.

یک مقام انتظامی گفت: تصاویری که در روزهای اخیر در شبکه های مجازی راجع به قبض جریمه بدحجابی انتشار یافته است کذب است.

یک منبع انتظامی در گفت وگو با فارس گفت: در روزهای اخیر تصویر هایی مربوط به قبض جریمه بدحجابی در شبکه های مجازی انتشار یافته است که این عنوان از اساس کذب است.

تصویرهای مربوط به قبض جریمه بدحجابی صحت ندارد / یک مقام انتظامی

وی ادامه داد: بعضی افراد معلوم الحال هر از گاهی اقدام به انتشار چنین تصویرهای ساختگی می کنند تا جامعه را نسبت به نیروی انتظامی بدبین کنند.

این مقام انتظامی گفت: به طور قطع ناجا و دستگاه قضایی با این افراد برخوردی قاطع خواهند کرد لیکن این افراد امنیت روانی جامعه را نشانه گرفته اند.

در روزهای اخیر عکس‌هایی مربوط به قبض جریمه بدحجابی در شبکه های مجازی انتشار یافته است که این عنوان از اساس کذب است. 

واژه های کلیدی: انتشار | انتظامی | بدحجابی | شبکه های مجازی | نیروی انتظامی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs