جادّه امنیت لبنان فوتبال اطلاعیه دستگیری

جادّه: امنیت لبنان فوتبال اطلاعیه دستگیری تروریستی گروه تروریستی گروه تروریستی داعش

گت بلاگز اخبار اجتماعی گران شدن عوارض خروج از کشور جهت پولدارها مسئله ایجاد نمی کند،طبقات کم درآمد ضرر می کنند

روزنامه کشور عزیزمان ایران نوشت:سال 95 افزون بر 9 میلیون ایرانی به خارج از کشور سفر کردند. این رقم قابل توجه از آن جهت این روزها اهمیت وافری دارد که عنوان زیاد

گران شدن عوارض خروج از کشور جهت پولدارها مسئله ایجاد نمی کند،طبقات کم درآمد ضرر می کنند

گران شدن عوارض خروج از کشور جهت پولدارها مسئله ایجاد نمی کند،طبقات کم درآمد ضرر می کنند

عبارات مهم : منابع

روزنامه کشور عزیزمان ایران نوشت:سال 95 افزون بر 9 میلیون ایرانی به خارج از کشور سفر کردند. این رقم قابل توجه از آن جهت این روزها اهمیت وافری دارد که عنوان زیاد کردن سه برابری عوارض خروج از کشور در لایحه بودجه 97 به یکی از کانون های بحث و تبادل نظر در اینترنت و رسانه ای تبدیل شده است است.

گران شدن عوارض خروج از کشور جهت پولدارها مسئله ایجاد نمی کند،طبقات کم درآمد ضرر می کنند

فارغ از اینکه چشم انداز مد نظر این عوض کردن ناگهانی چه بوده هست، نفس زیاد کردن عوارض، این باور غالب را به وجود آورده که نشانه نهایی دولت، جبران کسری منابع هست. دولت ولی می گوید که با نشانه توسعه گردشگری داخلی و همچنین اصلاح زیر ساخت ها، این زیاد کردن عوارض را در لایحه بودجه دیده هست. موضوعی که جای تأمل بسیار دارد و همان گونه که مدیر شرکت میراث فرهنگی می گوید، شاید بهتر بود بررسی کارشناسانه تری در این خصوص انجام می شد.

با این حال این گزاره که دولت به دنبال جبران کسری منابع درآمدی خود است هم چندان متقن به نظر نمی رسد.

روزنامه کشور عزیزمان ایران نوشت:سال 95 افزون بر 9 میلیون ایرانی به خارج از کشور سفر کردند. این رقم قابل توجه از آن جهت این روزها اهمیت وافری دارد که عنوان زیاد

چه آنکه اگر به میزان منابع درآمدی حاصل از زیاد کردن قیمت عوارض نگاهی بیندازیم، چندان رقم دندانگیری به نظر نمی رسد. کل درآمدی که می توان از این طریق کسب کرد حدود «یک سیصد و پنجاهم» منابع درآمدی دولت در سال آینده هست. یعنی رقم میانگین درآمدی از این ردیف عوارض که به طور میانگین حول و حوش هزار تا 1100میلیارد تومان خواهد بود که در برابر 365 هزار میلیارد تومان منابع درآمدی دولت در سال آینده رقم چشمگیری محسوب نمی شود. از منظر دیگر، عدالت توزیعی و اخذ مالیات زیاد از طبقه مرفه اگر چه نشانه مهمی است ولی اگر بدرستی زمینه اجرا پیدا نکند، تبدیل به آسیب بزرگ تری خواهد شد.

این استدلال که با نشانه توسعه گردشگری داخلی و همچنین اخذ مالیات زیاد از طبقه مرفه، باید قیمت عوارض خروج از کشور به یکباره به 3 برابر زیاد کردن پیدا کند، اتفاقاً زیاد از همه، آسیب هایی را متوجه اقشار میانگین کمتر مرفه خواهد کرد. چه آنکه قشر مرفه در پرداخت مبلغ مذکور توانمندی دارد و دغدغه ای از این بابت و حتی پرداخت مبالغ بالاتر ندارد، ولی اقشار میانگین و ضعیف جامعه که بشدت در محاسبات مالی خود به سبد رفاهی و مخارج خانواده چشم دوخته است از این بابت فشار مضاعفی را مجبور خواهد شد.

در این بین از چند توصیه هم نباید غافل شد. اول اینکه قانون مربوط به اخذ عوارض از مسافرانی که قصد عزیمت به خارج از کشور را دارند تنها جهت شرایط اضطراری دوره جنگ وضع شده است بود و همان وقت هم اصل این عنوان مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت و حتی در شرایط خاص آن وقت کشور به مرحله اجرا نرسید.

گران شدن عوارض خروج از کشور جهت پولدارها مسئله ایجاد نمی کند،طبقات کم درآمد ضرر می کنند

دوم مطابق قانون اساسی حق مسافرت و آزادی سفر از حقوق مسلم هر فرد هست. اینکه با اعمال بعضی شرایط، ناخواسته و حتی جهت دستیابی به اهدافی مثبت ، زمینه جهت ایجاد محدودیت احتمالی فراهم شود، توصیه ای است که باید در آن تامل کرد. سوم اینکه قطعاً این عنوان در صـــــــــورت تصـــــــــــویب مجلس، بر مسافرت های خارجی و بویژه مسافرت های ارزان طبقه میانگین به کشورهای همسایه تأثیر زیادی خواهد گذاشت ولی این کم کردن سفرها لزوماً به معنای توسعه سفرهای داخلی و رونق گردشگری نیست، چه آنکه بعضی سفرهای داخلی ، در مقایسه با بعضی مسافرت های خارجی هزینه های به مراتب بیشتری دارند.

روزنامه کشور عزیزمان ایران نوشت:سال 95 افزون بر 9 میلیون ایرانی به خارج از کشور سفر کردند. این رقم قابل توجه از آن جهت این روزها اهمیت وافری دارد که عنوان زیاد

واژه های کلیدی: منابع | مسافرت | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs