جادّه امنیت لبنان فوتبال اطلاعیه دستگیری

جادّه: امنیت لبنان فوتبال اطلاعیه دستگیری تروریستی گروه تروریستی گروه تروریستی داعش

گت بلاگز اخبار اجتماعی 12هزار گدا در پایتخت کشور عزیزمان ایران وجود داردکه اکثرآنها از یک طایفه خاص هست

تهران یکی از پر جمعیت ترین شهر های دنیا است که با پرسشها خاص ای اعم از ترافیک، آلودگی و آسیب های اجتماعی مواجه هست. ترکیب جمعیتی این شهر و مهاجرت های گسترده به

12هزار گدا در پایتخت کشور عزیزمان ایران وجود داردکه اکثرآنها از یک طایفه خاص هست

فرماندار:12هزار گدا در پایتخت کشور عزیزمان ایران وجود داردکه اکثرآنها از یک طایفه خاص هستند/برای گدایی فرزند اجاره می کنند

عبارات مهم : ایران

عیسی فرهادی فرماندار پایتخت کشور عزیزمان ایران با روزنامه آرزوی بزرگ گفت وگو کرده است.

12هزار گدا در پایتخت کشور عزیزمان ایران وجود داردکه اکثرآنها از یک طایفه خاص هست

بخشی از مصاحبه را می خوانید:

تهران یکی از پر جمعیت ترین شهر های دنیا است که با پرسشها خاص ای اعم از ترافیک، آلودگی و آسیب های اجتماعی مواجه هست. ترکیب جمعیتی این شهر و مهاجرت های گسترده به آن می تواند زمینه ساز بروز آسیب های اجتماعی باشد. بااهمیت ترین آسیب های اجتماعی کلانتهران چیست؟

تهران مرکز سیاسی، اقتصادی، مواصلاتی و… کشور هست. بسیاری از نمایندگی های شرکت ها در این شهر قرار دارد. این درحالی است که در بسیاری از شهرهای دنیا سه شهر پایتخت فرهنگی، اقتصادی و سیاسی هستند، ولی در کشور ما پایتخت کشور عزیزمان ایران در ابعاد متفاوت پایتخت هست. در این شهر حدود 400 هزار شرکت، اداره، صنف و تشکیلات متفاوت وجود دارد. در ضمن تمامی شرکت های موجود در دیگر شهرها نیز از طریق پایتخت کشور عزیزمان ایران مدیریت می شوند.

تهران یکی از پر جمعیت ترین شهر های دنیا است که با پرسشها خاص ای اعم از ترافیک، آلودگی و آسیب های اجتماعی مواجه هست. ترکیب جمعیتی این شهر و مهاجرت های گسترده به

از سوی دیگر در پایتخت کشور عزیزمان ایران شاهد مهاجرت های بی رویه و رشد فزاینده جمعیت هستیم. پایتخت کشور عزیزمان ایران بالغ بر 10 میلیون نفر جمعیت دارد و روزانه نیز چهار میلیون نفر در این شهر رفت و آمد می کنند. اغلب این افراد با اهداف اقتصادی و تجاری به این شهر سفر می کنند، طبیعتا بسیاری از آسیب های موجود در سطح کشور نیز در پایتخت کشور عزیزمان ایران شکل می گیرد. جهت مثال طلاق، تکدی گری، استعمال مواد مخدر و… در پایتخت کشور عزیزمان ایران مشاهده می شود، چون این کلانشهر به شکل گسترده و با حجم انبوهی از جمعیت مواجه هست. در این شرایط بعضی از افراد بر این باورند که در میان این شلوغی م‍ی توانند آسیب ها و اهداف شوم خود را محقق کنند.

با این تفاسیر مهاجرت های بی رویه به سمت پایتخت کشور عزیزمان ایران آسیب های فراوانی را به دنبال دارد. از جمله آسیب های مشهود در پایتخت کشور عزیزمان ایران می توان به تکدی گری، معتادان متجاهر، مهاجرت های بی رویه بیکاران و حاشیه نشینی اشاره کرد. در ضمن در ارزیابی پایتخت کشور عزیزمان ایران نباید فقط به پایتخت کشور عزیزمان ایران توجه داشت، بلکه استان پایتخت کشور عزیزمان ایران و استان البرز نیز همچون حلقه های زنجیر به این شهر متصلند. پایتخت کشور عزیزمان ایران در مقایسه بسیاری از کلانشهرهای دنیا دچار آسیب ها و قیمت بزه اندکی هست. یکی از دلایل مهاجرت آسیب ها به سمت پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز همین مساله است.

هم اکنون حادترین آسیب های ترساندن کننده پایتخت کشور عزیزمان ایران چه مسائلی است؟

12هزار گدا در پایتخت کشور عزیزمان ایران وجود داردکه اکثرآنها از یک طایفه خاص هست

تهران با آسیب های چندگانه مواجه هست. جهت مثال همین که این شهر روی گسل زلزله قرار گرفته، بلندمرتبه سازی های متعدد و… می تواند در آینده نزدیک این شهر را با آسیب های فراوان مواجه کند. هم اکنون 52 درصد از عملیات فاضلاب پایتخت کشور عزیزمان ایران انجام شده است و مابقی آن باید در نخستین وقت مورد توجه قرار گیرد. دیگر آسیب ها همچون آلودگی هوا، ترافیک و… نیز از پرسشها این شهرند که در بلندمدت می توان جهت حل آنها کارها مناسبی انجام داد.

در امسال از شدت آلودگی هوا کاسته شده است هست، ولی این آسیب همچنان به دلایل متفاوت وجود دارد. باید با همراهی مردم شدت آسیب های ترساندن کننده در این کلانشهر را کم کردن داد. جهت مثال اگر مردم در آسیب های متفاوت همچون تکدی گری، طرح ترافیک، عدم استفاده از اتوبوس های فرسوده و… مسئولان را یاری کنند، به نسبت از شدت آسیب های موجود کاسته می شود. هم اکنون در پایتخت کشور عزیزمان ایران سه میلیون موتورسیکلت وجود دارد که باعث بروز آلودگی های فراوان شده است هست. مردم می توانند با خریداری موتورهای برقی میزان آلودگی هوای پایتخت کشور عزیزمان ایران را کم کردن دهند. امروزه فقط با همکاری مردم می توان میزان آلودگی هوا پایتخت کشور عزیزمان ایران را کم کردن داد.

تهران یکی از پر جمعیت ترین شهر های دنیا است که با پرسشها خاص ای اعم از ترافیک، آلودگی و آسیب های اجتماعی مواجه هست. ترکیب جمعیتی این شهر و مهاجرت های گسترده به

وضعیت کارتن خوابی، معتادان متجاهر و همچنین کودکان کار و خیابان در پایتخت کشور عزیزمان ایران همواره خبرساز بوده هست. آیا در این زمینه ها پایتخت کشور عزیزمان ایران به مرز بحران رسیده است؟

ما به دنبال جمع آوری کودکان کار و خیابان نیستیم. کودک کار، کودکی است که در باغ به پدرش کمک می کند، ولی اینکه یک کودک به بهانه های خاص در چهارراه ها تردد داشته باشد، در تعریف کودکان خیابانی گنجانده می شود. هم اکنون به دو علت در زمینه جذب و ساماندهی این کودکان اقدام می شود؛ نخست اینکه تکدی گری اقدام نامیمون و قبیح اجتماعی است.

نکته دوم اینکه در صورت عدم ساماندهی آنها این گونه کارها به فرهنگ تبدیل می شود و تنبل پروری در کشور ترویج می یابد. هم اکنون 36 کودک از یک طایفه خاص جهت تکدی گری به پایتخت کشور عزیزمان ایران آمده اند. آنها بر این باورند که کسب درآمد در پایتخت کشور عزیزمان ایران مناسب هست. اگر پیگیری های مستمر انجام نشود، بی شک تعداد این افراد با زیاد کردن قابل توجه روبه رو می شود. بنابراین تنها راه مقابله با تکدی گری شناسایی نیازمندان و معرفی آنها به شرکت های حمایتگر است.

12هزار گدا در پایتخت کشور عزیزمان ایران وجود داردکه اکثرآنها از یک طایفه خاص هست

در ضمن بعضی از افراد به تکدی گری عادت کرده اند و مردم می توانند با کمک نکردن به آنها جلو ترویج این فرهنگ قبیح را بگیرند. بعضی از متکدیان در پایتخت کشور عزیزمان ایران 600 هزار تومان درآمد روزانه دارند. اغلب آنها با عوامفریبی و جنبش احساسات مردم به دریافت کمک می پردازند. مردم باید بدانند که نیازمندان واقعی تحت حمایت های شرکت های حمایتگر قرار می گیرند و دیگر دلیلی جهت تکدی گری بر سر چهارراه ها وجود ندارد.

در طرح جمع آوری کودکان کار و خیابان که اخیرا اجرا شده، به چه اطلاعات جدیدی راجع به کودکان خیابانی دست یافتید؟

اغلب کودکان کار و خیابان از طریق والدین و سرپرستان خود جهت تکدی گری اجیر می شوند. 600کودک در طرح اخیر ساماندهی شدند که فقط 30 درصد آنها ایرانی هستند. اگر تعداد کودکان کار و خیابان ایرانی صددرصد تخمین زده شود، 10 درصد آنها تهرانی هستند. مردم با کمک رسانی به متکدیان باعث مهاجرت آنها به سمت پایتخت کشور عزیزمان ایران شده است اند.

کودکان تهرانی به چه علت به تکدی گری می پرداختند؟

بخشی از آنها به علت مسائلی که عرض کردم؛ یعنی بعضی از طوایف تنها شغلشان تکدی گری هست. بخشی از آنها نیز به علت وجود درآمد مناسب در تکدی گری به این شغل عادت کرده اند. البته همین افراد نیز مهاجرند، ولی چند سال از مهاجرت آنها به پایتخت می گذرد.

در بین کودکان ساماندهی شده است در طرحی که اخیرا اجرا شده است چند درصد آنها معتاد بودند؟

مادران و کودکان معتاد نیز در این طرح ساماندهی شدند. هم اکنون 10 هزار نفر در کمپ ها نگهداری می شود که تعداد اندکی از آنها کودک هستند.

برای مثال می توان گفت که در این طرح 50 کودک معتاد ساماندهی شدند؟

خیر. تعداد آنها کمتر از این رقم است.

تهران با پدیده حاشیه نشینی و مناطق آسیب خیز مواجه هست. اخباری که از بعضی محلات پایتخت کشور عزیزمان ایران به گوش می رسد، دلواپس کننده هست. وجود تعداد قابل توجهی معتاد، بروز انواع بزه ها همچون کودک آزاری و حتی کودک فروشی در مناطقی همچون هرندی زنگ خطر را به صدا در آورده هست. آیا کودکان در پایتخت کشور عزیزمان ایران خرید و فروش می شوند؟ علت آن چیست و چه باید کرد؟

بی شک مساله ای تحت عنوان خرید و فروش کودک در کشور ما وجود ندارد. در بعضی موارد مشاهده می شود که کودک از طریق فامیل خود جهت تکدی گری گمارده می شود. تاکنون خرید و فروش کودک با اهداف خاص در پایتخت کشور عزیزمان ایران گزارش نشده هست. اگر هم چنین مساله ای وجود دارد، به شکل مخفی هست. در این اقدام اغلب کودکان از طریق اقوام با نشانه تکدی گری اجیر می شوند. تعداد متکدیان پایتخت کشور عزیزمان ایران 12 هزار نفر است و بررسی ها نشان می دهد اغلب آنها از یک طایفه مشخص هستند. جهت کم کردن تعداد متکدیان در پایتخت کشور عزیزمان ایران باید از مردم خواست که هیچ کمکی به آنها نکنند. در ضمن باید تاکید کرد که امنیت محله شوش و هرندی در مقایسه با گذشته ارتقا یافته است.

وضعیت حاشیه پایتخت کشور عزیزمان ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟

تهران به دلایل متفاوت شهری مناسب جهت زندگی نیست. در این شرایط باید تلاش شود با جلوگیری از حاشیه نشینی پایتخت کشور عزیزمان ایران را به شهری جهت زندگی تبدیل کرد. در اطراف پایتخت کشور عزیزمان ایران شهرهای اقماری مشاهده می شود که بعضا معادل بعضی از استان ها جمعیت دارند.

اغلب ساکنان این شهرک ها از وسایل حمل و نقل فرسوده جهت تردد استفاده می کنند. این نوع تردد باعث ایجاد ترافیک و تولید آلودگی هوا می شود. بنابراین با کم کردن این دو معضل شرایط زندگی در پایتخت کشور عزیزمان ایران اصلاح می یابد. در ضمن دولت در حال پیگیری به اوضاع روستاهای کشور هست. طبیعتا با ارتقای اشتغال در روستاها از شدت مهاجرت به پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز کاسته می شود. دیگر پایتخت کشور عزیزمان ایران مکان مناسبی جهت مهاجرت نیست، چون در آینده نزدیک این شهر در زمینه آب شرب، ترافیک، سکونت، زلزله و… با پرسشها فراوان مواجه می شود. با این تفاسیر دلیلی جهت مهاجرت افراد به این کلانشهر وجود ندارد.

واژه های کلیدی: ایران | آلودگی | ایرانی | مهاجرت | کودکان | آلودگی هوا | هوای پایتخت | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs